Conflictologie als wetenschap

Conflictologie is een wetenschap die de manieren om conflictsituaties, hun ontstaan en hun dynamiek bestudeert, met als doel om conflicten te voorkomen. Bij conflicten moet gedacht worden aan zakelijke, politieke, persoonlijke en sociale conflicten

Om betrouwbare informatie over een conflict te krijgen, zodat een conflict grondig en efficiënt kan worden opgelost, wordt nauw samengewerkt met verwante takken van de wetenschap, zoals economie, politicologie, psychologie, sociologie en etiologie.

De stijgende vraag naar conflictologie wordt verklaard doordat op professioneel niveau complexe controversiële situaties worden opgelost, die anders een harde confrontatie tussen de strijdende partijen zou opleveren. Als door conflictologie een geschil tussen familieleden kan worden opgelost oplossen, dan kunnen op staatsniveau complexe conflicten voorkomen worden, die worden geïnitieerd door medewerkers van het bestuursapparaat.

Het beroep van conflictoloog (conflictarts) verscheen in de wereldgemeenschap in de jaren 60 van de 20e eeuw. Als conflictoloog hou ik mij bij voorkeur bezig met het oplossen van conflicten in de civiele sfeer buiten de rechtbank, wat de tijd voor het afhandelen van civiele rechtszaken aanzienlijk verkort.