DE HARMONIE HERSTELLEN, HOE GROOT EEN CONFLICT OOK IS

Welkom op mijn website.

Ik ben gespecialiseerd om, op een bijzondere manier, complexe zakelijke en (inter) persoonlijke conflicten en problemen op te lossen. 

Ik werk internationaal en met een hoogst persoonlijke en bijzondere aanpak.

Ik maak gebruik van de allernieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten over conflictmanagement.  

Het is mijn passie om onder alle omstandigheden, risicovolle situaties, conflicten en zakelijke problemen efficiënt op te lossen. Mijn aanpak kenmerkt zich door op een bijzondere manier de harmonie te herstellen en oplossingen te bedenken waar niemand eerder aan heeft gedacht. Daardoor kunnen bedreigingen worden veranderd in nieuwe kansen.

BIJZONDERE OPLOSSINGEN CREËREN, WAAR NIET EERDER AAN IS GEDACHT

Strategisch onjuiste beslissingen, stagnerende groei, financierings- en liquiditeitsproblemen, problemen tussen aandeelhouders, directies, toezichthouders en binnen familie’s, het zijn voorbeelden van conflicten en problemen die een bedrijf én een ondernemer kunnen verlammen.

Ook vastgelopen onderhandelingen, disputen met verhuurders, financiers, binnen franchiseorganisaties, de overheid, fiscus, curatoren e.a. zijn een bedreiging voor de continuïteit van uw bedrijf en voor u persoonlijk.

Al deze situaties vragen om duurzame en bijzondere oplossingen waar niet eerder aan is gedacht. Om die te creëren moet je inventief kunnen zijn binnen de wetten van Psychologie, Sociologie, Economie en Recht.

Dat vereist expertise, jarenlange ervaring, daadkracht én de buitengewone wil om mensen een nieuw perspectief te bieden.

Het is inventiviteit die complexe, conflictueuze situaties kan ombuigen in nieuwe kansen. Het is de kracht van inventiviteit die de harmonie kan herstellen en een wereld van verschil kan maken.

BOEK EEN PERSOONLIJKE MEETING EN BUIG TEGENSLAG OM NAAR SUCCES

ALLES WAT ONS OVERKOMT IS GOED VOOR ONS

Deze uitspraak van de beroemde Chinese militair strateeg Sun Tzu typeert mijn leven. Ik weet uit eigen ervaring weet hoe je moet vechten voor succes en geluk en (innerlijke) conflicten en tegenslagen kan overwinnen en deze kan buigen naar succes. 

Ik ben begaan met ondernemers die voor lastige uitdagingen (komen te) staan, beslissingen moeten nemen die niet gemakkelijk zijn, hulp nodig hebben bij strategische keuze’s die de toekomst van hun bedrijf en henzelf bepalen. Ik wil hen graag helpen om de juiste keuze’s te maken en ben daarvoor gemotiveerd door mijn inventiviteit, betrokkenheid, integriteit en deskundigheid.

Ik ben sinds 1991 betrokken bij (inter)nationale ingewikkelde zakelijke vraagstukken en conflicten en verkreeg landelijke bekendheid door mijn bijzondere visie op en aanpak van spraakmakende dossiers.