Als een reguliere aanpak niet werkt, is het tijd voor een unieke oplossing


Een conflict dat geëscaleerd is. Een uitweg of oplossing die verder weg lijkt dan ooit. De impact van een groot zakelijk of maatschappelijk conflict kan immense vormen aannemen en forse schade berokkenen.

Uw risico’s


Wie met een ernstig conflict te maken krijgt, kampt al snel met individu overstijgende problematiek: - Stress- Relationele en commerciële schade- Onzekerheid, verlies van kostbare tijd- Regie verliezen- Toenemend risico op hoge kosten Voor alle ingrijpende en lastige conflicten, en waarvoor een reguliere aanpak zoals mediation of een juridische procedure geen oplossing biedt -of niet gewenst is-, wordt het tijd voor een buitengewone benadering.

Van bedreiging naar kans


Als expert benader ik conflicten op unieke en geheel eigenzinnige wijze. Bij voorkeur werk ik aan oplossingen van conflicten die ogenschijnlijk onoplosbaar lijken. Mijn methodiek kenmerkt zich door een mensgerichte aanpak, bijzondere en haarscherpe analyses en een volledig andere visie op de oorzaak en oplossing van een conflict. Als Conflictoloog benader ik een conflict niet vanuit de bedreiging, maar zoek ik vanuit de combinatie psychologie, sociologie, economie en recht naar de kansen die een conflict biedt. Daardoor realiseer ik strategische en baanbrekende oplossingen. Ik neem geen stelling in of heb geen oordeel over het conflict en bezit het talent om op originele wijze een boven juridische oplossing aan te dragen die partijen zowel een bevredigende uitkomst als perspectief op ontwikkeling en de toekomst biedt. Onafhankelijke onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van conflicten die maatschappelijke impact hebben, maken onderdeel uit van mijn expertise.

Complexe conflicten dagen uit om kansrijke oplossingen te vinden