Expertise

Conflict
Management

Expertise

Bijzonder
Onderzoek

“Mensen een nieuw perspectief bieden,

door tegenslag om te buigen naar succes.”

Over ons
Bijzonder onderzoek

“Onafhankelijk onderzoek zorgt voor oplossingen die niet eerder ontdekt zijn”

Er zijn geschillen (zakelijk, politiek of maatschappelijk) die grote impact hebben op bedrijven, instellingen of op de maatschappij en die lastig via de reguliere rechtsgang en rechtsmiddelen kunnen worden beoordeeld. Deze veelal complexe geschillen, die meestal worden veroorzaakt door een combinatie van verschillende belangen en verschillen van inzicht, lenen zich er bij uitstek voor om beoordeeld te worden door onafhankelijke deskundigen die worden samengesteld in een onderzoekscommissie. Door objectief onderzoek kunnen zij conclusies trekken die een gedegen richting kunnen geven aan een oplossing of in sommige gevallen een bindend advies zijn.

Meer info
Topcis

Van grootzakelijk tot particulier en alles daar tussenin.

Conflicten tussen aandeelhouders, directies, commissarissen, toezichthouders en binnen familie’s kunnen een bedrijf verlammen. Ook conflicten met de overheid, fiscus, curatoren e.a. zijn een bedreiging voor continuïteit. Theo Terdu is in staat de harmonie te herstellen en ervoor te zorgen dat aanvankelijke bedreigingen worden omgezet in nieuwe kansen. De veranderende (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van financiële instellingen (met name banken) en de opmars van andere financiers draagt ertoe bij dat er vaker conflicten ontstaan tussen cliënten en deze financiële instellingen (en vise versa). Theo Terdu kent deze sector door en door en kan verstoorde relaties harmoniseren en daardoor juridische procedures voorkomen.

Door het veranderende landschap krijgen retail- en franchiseorganisaties steeds vaker te maken met activistische ondernemers. Dit, in combinatie met gewijzigd consumentengedrag, heeft ook haar weerslag op de belangen van onroerend goed eigenaren. Als expert in deze sector beschikt Theo Terdu over de vaardigheid om alle belangen te synchroniseren. De care & cure sector is voortdurend in beweging door onder andere veranderende wet- en regelgeving, prestatiebekostiging, lagere budgetten en budgetplafonds. De professionaliteit binnen MSB’s en van directies en bestuurders wordt steeds meer op de proef gesteld en leidt tot conflicten. Door zijn expertise brengt Theo Terdu evenwicht in alle belangen.

Conflicten tussen aandeelhouders, directies, commissarissen, toezichthouders en binnen familie’s kunnen een bedrijf verlammen. Ook conflicten met de overheid, fiscus, curatoren e.a. zijn een bedreiging voor continuïteit. Theo Terdu is in staat de harmonie te herstellen en ervoor te zorgen dat aanvankelijke bedreigingen worden omgezet in nieuwe kansen.

Vaker conflicten ontstaan
tussen cliënten en
deze financiële instellingen

De veranderende (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van financiële instellingen (met name banken) en de opmars van andere financiers draagt ertoe bij dat er vaker conflicten ontstaan tussen cliënten en deze financiële instellingen (en vise versa). Theo Terdu kent deze sector door en door en kan verstoorde relaties harmoniseren en daardoor juridische procedures voorkomen.

Door het veranderende landschap krijgen retail- en franchiseorganisaties steeds vaker te maken met activistische ondernemers. Dit, in combinatie met gewijzigd consumentengedrag, heeft ook haar weerslag op de belangen van onroerend goed eigenaren. Als expert in deze sector beschikt Theo Terdu over de vaardigheid om alle belangen te synchroniseren.

Als expert beschikt Theo Terdu
de vaardigheid om
alle belangen te synchroniseren

De care & cure sector is voortdurend in beweging door onder andere veranderende wet- en regelgeving, prestatiebekostiging, lagere budgetten en budgetplafonds. De professionaliteit binnen MSB’s en van directies en bestuurders wordt steeds meer op de proef gesteld en leidt tot conflicten. Door zijn expertise brengt Theo Terdu evenwicht in alle belangen.

Conflictologie

“Complexe conflicten vragen om uitzonderlijke oplossingen”

Conflicten tussen aandeelhouders, directies, commissarissen, toezichthouders en binnen familie’s kunnen een bedrijf verlammen. Ook conflicten met de overheid, fiscus, curatoren e.a. zijn een bedreiging voor continuïteit. Theo Terdu is in staat de harmonie te herstellen en ervoor te zorgen dat aanvankelijke bedreigingen worden omgezet in nieuwe kansen. De veranderende (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van financiële instellingen (met name banken) en de opmars van andere financiers draagt ertoe bij dat er vaker conflicten ontstaan tussen cliënten en deze financiële instellingen (en vise versa). Theo Terdu kent deze sector door en door en kan verstoorde relaties harmoniseren en daardoor juridische procedures voorkomen.

Meer info
Conflictologie

“Complexe conflicten vragen om uitzonderlijke oplossingen”

Conflicten tussen aandeelhouders, directies, commissarissen, toezichthouders en binnen familie’s kunnen een bedrijf verlammen. Ook conflicten met de overheid, fiscus, curatoren e.a. zijn een bedreiging voor continuïteit. Theo Terdu is in staat de harmonie te herstellen en ervoor te zorgen dat aanvankelijke bedreigingen worden omgezet in nieuwe kansen.

Conflicten
vragen om oplossingen

De veranderende (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van financiële instellingen (met name banken) en de opmars van andere financiers draagt ertoe bij dat er vaker conflicten ontstaan tussen cliënten en deze financiële instellingen (en vise versa). Theo Terdu kent deze sector door en door en kan verstoorde relaties harmoniseren en daardoor juridische procedures voorkomen.

Meer info