Als een reguliere aanpak niet werkt, is het tijd voor een inventieve oplossing


Een conflict dat geëscaleerd is. Een uitweg of oplossing die verder weg lijkt dan ooit. De impact van een groot zakelijk of maatschappelijk conflict kan immense vormen aannemen en forse schade berokkenen.

Expertise


Om duurzame oplossingen te creëren, moet je inventief kunnen zijn binnen de wetten van psychologie, sociologie, economie en recht. Niet als trucje, maar elke keer weer. Dat vereist dus expertise, jarenlange ervaring, daadkracht en de buitengewone wil om mensen een nieuwe toekomst te bieden. Maar uiteindelijk is het inventiviteit die zorgt voor die éne baanbrekende oplossing waar niemand aan had gedacht. Het is inventiviteit die complexe, conflictueuze situaties kan ombuigen in nieuwe kansen. Het is inventiviteit die de harmonie kan herstellen en een wereld van verschil maken.

Belofte


Een écht complex en ogenschijnlijk onoplosbaar conflict vraagt om meer dan een conflictmanager. Voor een impactvolle oplossing is het hanteren van de ‘regels en richtlijnen’ van het conflictmanagement simpelweg niet voldoende. Echt complexe conflicten vragen om inventiviteit. Een hoogstpersoonlijke kwaliteit waarmee niet alleen de kansen in een conflict worden gecreëerd, maar waarmee ze ook worden verzilverd. Harmonie herstellen, hoe ingewikkeld een conflict ook is.

In het nieuws


Ruzie in de Kleinstesoepfabriek

Versteeg heeft na enkele gesprekken in overleg met zijn advocaat besloten af te zien van verder commentaar. Hij verwijst naar Theo Terdu, ‘conflictoloog’, gespecialiseerd in het oplossen van onoplosbare conflicten, die naast een curator een rol kreeg in het scheidingsproces.

Lees meer


Ondernemers Markthal woest op eigenaar Klépierre vanwege muizen

Winkeliers in de Rotterdamse Markthal zijn woest op de Franse eigenaar Klépierre. De ondernemers klagen over ongedierte, instortende vloeren, hitte, tocht en stankoverlast door een overlopende riolering. Zij vinden dat Klépierre die problemen moet oplossen, maar het vastgoedbedrijf legt de verantwoordelijkheid deels bij de ondernemers.

Lees meer