De founder van het huidige kantoor, Theo Terdu,  werd in 1957 geboren in een klein dorpje 416 km ten noorden van Parijs.

Zijn overgrootvader,  opa en zijn vader waren bakker. Hij groeide op in een recht door zee mentaliteit, keihard werken, zakelijke risico’s durven nemen en een tijd van  bikkelharde concurrentie.

In 1991 startte hij, na een leidinggevende functie in het bedrijfsleven, een eigen adviespraktijk die de basis vormde voor het huidige kantoor.

Na korte tijd verkreeg hij landelijke bekendheid door zijn betrokkenheid bij complexe dossiers, waaronder de privatisering van een bekend Nederlandse ziekenhuis, de herstructurering van problematische winkelcentra, bijzonder beheer opdrachten van banken, het adviseren van landelijke detaillistenorganisaties en het naar Nederland halen van Domino’s Pizza. Het kantoor vestigde naam door de bijdrage aan maatschappelijk relevante dossiers, zoals de iPad scholen van Maurice de Hond,  het Tinker Travel dossier, de ontmanteling van zorginstellingen, de problematiek rond De Markthal te Rotterdam, de meta-financiering van een bekende zorginstellingen van kunstenaars en de behandeling van een megaclaim van 43,5 mio USD voor een Surinaams Staatsbedrijf.

De Rotterdamse mentaliteit van “geen woorden, maar daden” drukt sindsdien de stempel op het kantoor, waarin wordt samengewerkt met specialisten op vakgebieden die elkaar aanvullen.