Ik ben in 1957 geboren in een klein dorpje 416 km ten noorden van Parijs.

Mijn overgrootvader,  opa en zijn vader waren bakker. Ik groeide op in een recht door zee mentaliteit, keihard werken, zakelijke risico’s durven nemen en een tijd van  bikkelharde concurrentie.

In 1991 startte ik, na een leidinggevende functie in de bakkerijindustrie, een eigen adviespraktijk die de basis vormde voor het huidige kantoor.

Na korte tijd verkreeg ik landelijke bekendheid door mijn betrokkenheid bij complexe dossiers, waaronder de privatisering van een bekend Nederlandse ziekenhuis, de herstructurering van problematische winkelcentra, bijzonder beheer opdrachten van banken, het adviseren van landelijke detaillisten organisaties en het naar Nederland halen van Domino’s Pizza. Mijn kantoor vestigde naam door de bijdrage aan maatschappelijk relevante dossiers, zoals de iPad scholen van Maurice de Hond,  het Tinker Travel dossier, de ontmanteling van zorginstellingen, de problematiek rond De Markthal te Rotterdam, de meta-financiering van een bekende zorginstellingen van kunstenaars en de behandeling van een megaclaim van 43,5 mio USD voor een Surinaams Staatsbedrijf.

De Rotterdamse mentaliteit van “geen woorden, maar daden” drukt sindsdien de stempel op mijn kantoor, waarin wordt samengewerkt met specialisten op vakgebieden die elkaar aanvullen.