MIJN BIOGRAFIE

Ik ben in 1957 geboren in Klaaswaal, een klein kerkdorpje 439 kilometer ten Noorden van Parijs. Ik ben geboren in een bakkersfamilie. Mijn overgrootvader, mijn Opa (naar wie ik ben vernoemd) en mijn vader waren bakker. Onder leiding van mijn vader ontstond een industriële bakkerij, die voornamelijk leverde aan bekende grootwinkelbedrijven. Het was de tijd van harde concurrentie en de broodoorlogen, waarbij de klant de prijs bepaalde. Ik was aanvankelijk werkzaam in een leidinggevende functie in het familiebedrijf en ben in 1991 gestart met een adviespraktijk die is gespecialiseerd was het bijstaan van ondernemers met problemen. Door mijn betrokkenheid bij spraakmakende dossiers, waaronder het ontslag van curatoren, de privatisering van het eerste Nederlandse ziekenhuis en mijn betrokkenheid bij de remoddeling van bekende Nederlandse winkelcentra zoals de Palace Promenade, de Heuvelgalerie te Eindhoven etc. verkreeg ik landelijke bekendheid. 

Ik heb mij gespecialiseerd als Conflictoloog en pas de wetenschap van de Conflictologie toe in het voorkomen en oplossen van complexe conflicten en problemen. Als Conflictoloog vestigde ik naam door mijn bijdrage aan maatschappelijk relevante dossiers, zoals de iPad scholen van Maurice de Hond; het Tinker Travel dossier, waarbij honderden reizigers en taxichauffeurs werden benadeeld en last but not least De Markthal te Rotterdam.