Strategic Research

Wegen vinden die niet
eerder zijn ontdekt.

Waarom

 

Er zijn geschillen, zakelijk, politiek of maatschappelijk, die grote impact hebben op bedrijven, instellingen of op de maatschappij, die lastig via de reguliere rechtsgang en rechtsmiddelen kunnen worden beoordeeld. Deze veelal complexe geschillen, die meestal worden veroorzaakt door een combinatie van verschillende belangen en verschillen van inzicht, lenen zich er bij uitstek voor om beoordeeld te worden door onafhankelijke deskundigen, vaak samengesteld in een onderzoekscommissie,  die door objectief onderzoek conclusies kunnen trekken, die een gedegen richting kunnen geven aan een oplossing of in sommige gevallen een bindend advies zijn.

Wanneer

 

Als er grote belangen op het spel staan, als er een grote groep belanghebbenden is, als er sprake van maatschappelijke impact is, als er (internationale) politieke belangen zijn, een dossier complex en zeer technisch van aard is.

Hoe

 

Wij zijn volstrekt onafhankelijk en onderzoeken een casus aan de hand van concrete vragen. Wij focussen ons puur op waarheidsvinding. Wij hanteren het beginsel hanteert van fair hearing (artikel 6 van het EVRM) en hanteren de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.