Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partnersenterdu.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten voor u te verrichten
 • Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Hoe lang we gegevens bewaren

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is: 5 jaren.

Delen met anderen

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Analytics cookies

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. werkt met statistieken en gebruikt de analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welke browser ze gebruiken, welke pagina’s bezocht worden etc. Deze informatie is voor ons van groot belang, op basis van deze gegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics en optimization: Google Analytics.

De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht.

Google Analytics:
__ga, __gat, _gid
Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd.

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. heeft een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. heeft het ‘gegevens delen’ heeft uitgezet; Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@theoterdu.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Coöperatieve Vereniging U.A. Conflict X. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theoterdu.com.