Ik kan ongekende mogelijkheden creëren door mijn kracht van inventiviteit.

De harmonie herstellen, wat er ook gebeurt

Conflicten zijn van alle tijden, en conflictmanagement daarom ook. Onze grootste uitdaging is om te zorgen dat conflicten worden voorkomen. 

Wanneer u onverhoopt in een conflict belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past en helpen u om deze oplossing te realiseren. Dat doen wij op een niet alledaagse en bijzondere manier. 

Wij kijken niet alleen naar de juridische aspecten maar beoordelen een conflict vanuit de psychologie, sociologie, economie en het recht. Daardoor kunnen wij de kansen (in plaats van de bedreigingen) die een conflict u biedt in kaart brengen en van daaruit een oplossing creëren. Dat is de kern van een nieuwe vorm van conflictmanagement, namelijk conflictologie.

Wij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie en hoe u uw kansen kunt vergroten.

Vreemde ogen kunnen helpen

Dealmaking wordt ingezet als partijen hun actuele problemen wel graag samen onderhandelend willen oplossen (zonder juridische inmenging) maar wel met behulp van een bemiddelaar. Er moet echt een uitkomst komen, maar partijen zijn niet zeker van hun eigen onderhandelend vermogen.

Waar een mediator en soortgelijke bemiddelaars terughoudend zijn in hun eigen rol en daarbij meer of minder scherpe grenzen trekken, begint het speelveld van de dealmaker, die maar één belang heeft, een SMART overeenkomst tussen de onderhandelende partijen. 

Voordelen van dealmaking:

  • partijen hoeven geen direct contact met de andere partij te hebben
  • de dealmaker denkt inhoudelijk mee over richtingen en oplossingen
  • de methode is louter oplossingsgericht

Dealmaking is interessant als:

  • partijen een inhoudelijke oplossing zoeken voor een complex probleem met grote belangen
  • er grote druk staat op het bereiken van een snelle oplossing
  • partijen een onbalans voelen in onderhandelingsvaardigheden
  • de relatie tussen partijen te belangrijk is om die onder druk te zetten door zelf te onderhandelen

Als het er echt op aankomt

Raakt uw onderneming in financiële problemen? Heeft u tekort aan werkkapitaal, onverwachte terugval van de winstgevendheid of te hoge vaste lasten? Bent u onder Bijzonder Beheer geplaatst bij uw bank ? Dan kan een herstructurering noodzakelijk zijn om de onderneming levensvatbaar te houden of weer te maken.

Snelheid en openheid zijn de sleutels voor succes

Snel handelen en (financiële) belanghebbenden goed betrekken. Uit ervaring weten we dat dit de sleutelfactoren zijn die bij financiële problemen het voortbestaan van de onderneming bepalen. We gaan daarom met uw management aan de slag om uw werkkapitaal snel te verbeteren. Daarnaast zetten we onze functionele expertise en sectorkennis in voor herstructureringsplannen en acties die passen bij uw onderneming, uiteraard in goed overleg met uw externe stakeholders.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zorgen dat alle inspanning binnen de organisatie gericht is op het eindresultaat: snel weer levensvatbaar worden. Dat doen we onder andere door:

  • versneld een nieuw of aangepast businessplan te ontwikkelen (inclusief herstructureringsplannen) dat als basis dient voor een mogelijke financiële herstructurering
  • u te helpen met het implementeren van deze plannen
  • te onderhandelen met externe stakeholders