Wij creëren ongekende mogelijkheden door onze kracht van inventiviteit.

Meerwaarde creëren

De dynamische omgeving waarin veel bedrijven actief zijn, vraagt om bijzondere en wendbare management ondersteuning. Onafhankelijk advies en het bepalen van de juiste strategie is voor u pas van waarde als het is afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten en specifieke situatie en als het wordt geïmplementeerd met kennis van uw sector. Tevens is het van belang dat de gevolgen zijn doordacht vanuit, onder meer, juridisch, fiscaal en financieel perspectief.

Wij  leveren u kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke managementsupport. Dat combineren wij met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe vraagstukken.

Zo kunnen wij u helpen

Wij kunnen u op verschillende momenten ondersteunen, zoals bij:

 • keuzes rond vaststelling van de businessportefeuille
 • analyse van waardecreatie of vernietiging door middel van benchmarking
 • businessplanning en strategiebepaling
 • financiële diagnose bij achterblijvende resultaten
 • ontwerp van beoordelingsmaatstaven voor prestatiestelling en beoordeling
 • investeringskeuzes

De harmonie herstellen, wat er ook gebeurt

Conflicten zijn van alle tijden, en conflictmanagement daarom ook. Onze grootste uitdaging is om te zorgen dat conflicten worden voorkomen. 

Wanneer u onverhoopt in een conflict belandt, helpen wij u bij het beoordelen van uw kansen en risico’s. Wij zoeken met u naar een oplossing die constructief is en het best bij uw organisatie past en helpen u om deze oplossing te realiseren. Dat doen wij op een niet alledaagse en bijzondere manier. 

Wij kijken niet alleen naar de juridische aspecten maar beoordelen een conflict vanuit de psychologie, sociologie, economie en het recht. Daardoor kunnen wij de kansen (in plaats van de bedreigingen) die een conflict u biedt in kaart brengen en van daaruit een oplossing creëren. Dat is de kern van een nieuwe vorm van conflictmanagement, namelijk conflictologie.

Wij verliezen echter nooit uit het oog dat winnen niet altijd het belangrijkst is. Het gaat erom wat vanuit commercieel oogpunt de beste oplossing is voor uw organisatie en hoe u uw kansen kunt vergroten.

Vreemde ogen kunnen helpen

Dealmaking wordt ingezet als partijen hun actuele problemen wel graag samen onderhandelend willen oplossen (zonder juridische inmenging) maar wel met behulp van een bemiddelaar. Er moet echt een uitkomst komen, maar partijen zijn niet zeker van hun eigen onderhandelend vermogen.

Waar een mediator en soortgelijke bemiddelaars terughoudend zijn in hun eigen rol en daarbij meer of minder scherpe grenzen trekken, begint het speelveld van de dealmaker, die maar één belang heeft, een SMART overeenkomst tussen de onderhandelende partijen. 

Voordelen van dealmaking:

 • partijen hoeven geen direct contact met de andere partij te hebben
 • de dealmaker denkt inhoudelijk mee over richtingen en oplossingen
 • de methode is louter oplossingsgericht

Dealmaking is interessant als:

 • partijen een inhoudelijke oplossing zoeken voor een complex probleem met grote belangen
 • er grote druk staat op het bereiken van een snelle oplossing
 • partijen een onbalans voelen in onderhandelingsvaardigheden
 • de relatie tussen partijen te belangrijk is om die onder druk te zetten door zelf te onderhandelen

Uw bedrijf verdient beter

Het is een feit dat de continuïteit van veel ondernemingen gedurende hun bestaan weleens wordt bedreigd. Veranderde marktomstandigheden, vertrek van een grote klant, nieuwe technologieën, onverwachte concurrentie, gewoon pech (brand, overlijden), tegenvallende projecten, te duur uitvallende investeringen, ‘lijken uit de kast’ na een overname, etc., het gebeurt allemaal.

Snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen is dan nodig. Financiers, kredietverzekeraars, fiscus, aandeelhouders, crediteuren, vakbonden eisen ineens veel aandacht. De zaken moeten echter juist dan ook gewoon doorgaan.

Op die momenten springen wij voor u in de bres en beschikken wij over kennis bij:

 • Herstructurering (waaronder pre-pack en doorstart)
 • Faillissement en faillissementsfraude
 • Surseance van betaling
 • Buitengerechtelijk crediteurenakkoord
 • Bancaire financieringen en zekerheden
 • Borgstellingen
 • Begeleiding bij fiscale schulden en bodembeslag
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Pauliana

Als het er echt op aankomt

Raakt uw onderneming in financiële problemen? Heeft u tekort aan werkkapitaal, onverwachte terugval van de winstgevendheid of te hoge vaste lasten? Bent u onder Bijzonder Beheer geplaatst bij uw bank ? Dan kan een herstructurering noodzakelijk zijn om de onderneming levensvatbaar te houden of weer te maken.

Snelheid en openheid zijn de sleutels voor succes

Snel handelen en (financiële) belanghebbenden goed betrekken. Uit ervaring weten we dat dit de sleutelfactoren zijn die bij financiële problemen het voortbestaan van de onderneming bepalen. We gaan daarom met uw management aan de slag om uw werkkapitaal snel te verbeteren. Daarnaast zetten we onze functionele expertise en sectorkennis in voor herstructureringsplannen en acties die passen bij uw onderneming, uiteraard in goed overleg met uw externe stakeholders.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zorgen dat alle inspanning binnen de organisatie gericht is op het eindresultaat: snel weer levensvatbaar worden. Dat doen we onder andere door:

 • versneld een nieuw of aangepast businessplan te ontwikkelen (inclusief herstructureringsplannen) dat als basis dient voor een mogelijke financiële herstructurering
 • u te helpen met het implementeren van deze plannen
 • te onderhandelen met externe stakeholders

Uw strategie maximaal ondersteunen

Sinds de financiële crisis zijn de spelregels voor financiering grondig veranderd. Waar de keuze voor kredietnemers vroeger zeer beperkt was, zijn er nu meer dan 100 partijen actief in de Mid Market die bereid zijn als leverancier van krediet op te treden. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden enorm. Maar met de toename van het aantal opties is de markt ondoorzichtig geworden en is het niet eenvoudig om de optimale financieringsoplossing te vinden.

Wij zijn adviseurs met een achtergrond in de bancaire sector. Wij hebben ons netwerk in de financiële wereld en spreken de taal van de bankiers en alternatieve financiers, maar zijn onafhankelijk. Die kracht zetten we in om voor u het beste resultaat te krijgen: genoeg vreemd -, eigen – of hybride vermogen om uw plannen te realiseren tegen de beste voorwaarden: altijd vanuit uw belang. Wij kunnen u nauw betrekken bij dit proces, maar ook volledig ontzorgen.

Zo kunnen wij u helpen

Aan de hand van uw ambities en uitdagingen bepalen we samen met u welke financieringsvorm het beste bij u past. Wij helpen u nieuwe financiering aan te trekken, bestaande schulden te herfinancieren of uw bestaande financiering te herstructureren. Hoe?

Door

 • een goed passende, haalbare financieringsstructuur te ontwikkelen
 • de financieringsvraag breed in de markt te zetten
 • namens u te onderhandelen over de voorwaarden van de financiering
 • te helpen bij de totstandkoming van de contracten