• Met ons kunt u elke onderhandeling de baas

Complexe en vastgelopen onderhandelingen

Onderhandelen is een vak. Wanneer het om grote belangen gaat of onderhandelingen die stroef gaan of muurvast zitten kan het aan te bevelen zijn om het onderhandelen over te laten aan een professional.

Ons werkgebied betreft complexe onderhandelingen in alle branches en  internationaal. 

Uiteraard van te voren afspraken gemaakt over de ruimte die wij als onderhandelaar hebben  om namens de opdrachtgever te onderhandelen, het zogenaamde mandaat. Het mandaat wordt schriftelijk vastgelegd.

Tijdens de onderhandelingen vindt regelmatig terugkoppeling plaats waarbij het voor de opdrachtgever mogelijk is om zijn wensen naar voren te brengen. Het uitbesteden van een onderhandeling betekent derhalve zeker niet dat de opdrachtgever de controle kwijt is. Bovendien worden onderhandelingen ingegaan onder de voorwaarde dat de uitkomst dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever.

Wij hebben met name ervaring bij fusies- en overnames, CAO-onderhandelingen, onderhandelingen met activistische aandeelhouders en franchisenemers en  beslechting van geschillen en onderhandelingen met de overheid.