Met MediTrust kunt u zorgeloos besturen in de zorg.

ONDERNEMEN VOOR ZORGVERLENERS

 

Moeizame onderhandelingen, crisissituaties, nieuwe samenwerkingsverbanden, teruglopende budgetten, veranderende regelgeving etc. Het zijn allemaal situaties waar bestuurders in de zorg mee te maken krijgen en die kunnen leiden tot conflicten.

Op bestuurders van maatschappen, MSB’s, ZBC’s, gezondheidscentra etc. komt steeds meer druk te liggen, waarbij ook van hen wordt verwacht dat zij uitmuntende zorgverleners zijn en optimaal op de werkvloer presteren.

VOORDELEN

 

Met MediTrust bieden wij een efficiënte en betaalbare maatwerk oplossing. Wij leveren namelijk een externe bestuurder, die onafhankelijk voorzitter is van uw samenwerkingsverband en ook als uw vaste sparring-partner interne en externe onderhandelingen kan voeren. Interne (bestuurs) conflicten behoren daarmee tot het verleden. Immers ook buiten de reguliere vergaderingen heeft u een vast aanspreekpunt, waar u altijd op terug kunt vallen. Zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over de zorg.