EXPERTISES

Complexe conflicten

Conflicten zijn zo oud als de mensheid zelf en worden sinds mensenheugenis geassocieerd met bedreiging. Dat is niet verwonderlijk, omdat onze maatschappij volledig is ingericht op het creëren van tegenstellingen. Bij een conflict praten we direct over ‘tegenpartij’ en is de gang naar een advocaat en uiteindelijk de rechter de meest gewone zaak van de wereld geworden.

Verschillen van inzicht worden binnen no time meningsverschillen en daaruit wordt de basis van een conflict geboren. Sinds de komst van Napoleon kennen we het burgerlijk procesrecht en dat is erop ingericht om een conflict via vastomlijnde procedures te behandelen.

Het bracht mij tot het inzicht dat heel veel conflicten een weerspiegeling zijn van een probleem met jezelf en dat dat de reden is dat (veel) mensen met de ene na de andere juridische procedure te maken krijgen, verbitterd raken en van de ene bedreiging in de andere vervallen.

Als conflictloog beschouw ik het als mijn missie om bij te dragen aan een betere wereld door conflicten te voorkomen en als deze zich aandienen om te buigen naar nieuwe kansen.

Continuïteitsproblemen

Om de meest uiteenlopende redenen kunnen u en/of uw bedrijf in (ernstige) problemen terecht komen. Dit heeft meestal grote impact op u als ondernemer.

De regie kwijtraken over uw bedrijf betekent ook vaak dat u de regie kwijt raakt over uw persoonlijke leven.

Dit heeft weer gevolgen voor uw naaste omgeving en zo komt u, als u niet oppast,  in een vicieuze cirkel terecht.

Dan is het zaak dat u terugkomt in uw kracht, uw kwaliteiten herontdekt, uw ambities onder de loep neemt en ervoor zorgt dat de harmonie wordt hersteld.

Ik ben in staat om dit te doen, waardoor de continuïteit in uw bedrijf wordt hersteld, ruzies worden beslecht en er rust in uw hoofd ontstaat.

Duurzame oplossingen

Uw onderneming kan sneller dan verwacht in een bijzondere continuïteitsproblemen terechtkomen. Soms moet er ingespeeld worden op snel veranderende marktomstandigheden. Zo vraagt bijvoorbeeld groei om passende financiering en aanpassing van de interne organisatie. Een andere keer gaat het om het ontbreken van de juiste managementinformatie of conflicten op aandeelhoudersniveau.

Ik bied onafhankelijke, deskundige en slagvaardige ondersteuning. Voor snel inzicht in de feitelijke situatie. Het in kaart brengen van mogelijkheden. De beste oplossingen aan te dragen, die vervolgens ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Daarbij beoordeel ik acties op korte termijn altijd in het licht van uw doelstellingen voor langer termijn.

Soms is het nodig om te kijken naar de bestuurlijke en juridische structuur van de onderneming. Vaak is deze jarenlang ongewijzigd gebleven. Maar ondernemingen ontwikkelen zich en ambities veranderen. Ik adviseer over de structuur die aansluit bij het ambitieniveau van de onderneming. En bij de opbouw en het behoud van vermogen. Zo kan het risicoprofiel voor de onderneming en haar stakeholders vaak aanzienlijk worden beperkt.