Conflict management

De harmonie

herstellen,

hoe groot een

conflict ook is

Belofte

Om duurzame oplossingen te creëren, moet je inventief kunnen zijn binnen de wetten van psychologie, sociologie, economie en recht. Niet als trucje, maar elke keer weer. Dat vereist dus expertise, jarenlange ervaring, daadkracht en de buitengewone wil om mensen een nieuwe toekomst te bieden. Maar uiteindelijk is het inventiviteit die zorgt voor die éne baanbrekende oplossing waar niemand aan had gedacht. Het is inventiviteit die complexe, conflictueuze situaties kan ombuigen in nieuwe kansen. Het is inventiviteit die de harmonie kan herstellen en een wereld van verschil kan maken.

Naar cases
Expertise

Een hoogst persoonlijke kwaliteit waarmee niet alleen de kansen in een conflict worden gecreëerd, maar waarmee ze ook worden verzilverd. Niet als trucje, maar gebaseerd op de buitengewone wil om mensen een betere toekomst te bieden.

Een conflict dat geëscaleerd is. Een juridische aanpak die niet werkt. Een uitweg die verder weg lijkt dan ooit. De impact van een zakelijk of maatschappelijk conflict kan immense vormen aannemen en forse schade berokkenen.

Als conflicten ogenschijnlijk onoplosbaar zijn, is het vinden van uitzonderlijke oplossingen die niet eerder zijn opgemerkt dé expertise van de Conflictoloog.

Onafhankelijke onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van conflicten die maatschappelijke impact hebben, maken onderdeel uit van zijn expertise.

Werkwijze

Als Conflictoloog benadert Theo Terdu een conflict niet vanuit de bedreiging, maar zoekt hij naar de kansen die een conflict biedt. Daardoor realiseert hij strategische en baanbrekende oplossingen.

Hij neemt geen stelling in, heeft géén oordeel en bezit het talent om op originele wijze een boven- juridische oplossing aan te dragen die partijen zowel een bevredigende uitkomst als perspectief op ontwikkeling en de toekomst biedt.

Onafhankelijke onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van conflicten die maatschappelijke impact hebben, maken onderdeel uit van zijn expertise.