CONFLICTEN

Conflicten zijn zo oud als de mensheid zelf en worden sinds mensenheugenis geassocieerd met bedreiging. Dat is niet verwonderlijk, omdat onze maatschappij volledig is ingericht op het creëren van tegenstellingen.

Conflictologie als wetenschap gaat ervan uit dat veel conflicten een weerspiegeling zijn van een (inter) persoonlijk probleem en dat mensen regelmatig in conflicten verstrikt raken en dat daarvan andere problemen het gevolg zijn. Vaak betreffen dit strategisch onjuiste beslissingen die de continuïteit van een onderneming of instelling bedreigen.

Als conflictloog bekijk ik zakelijke en (inter) persoonlijke problemen integraal. Daarom mag conflictologie niet worden verward met mediation en omvat het ook het oplossen van andere problemen en adviseer ik bij vastgelopen onderhandelingen, noodzakelijke reorganisaties en bij (dreigend) faillissement.

DEBT & CAPITAL

Sinds de financiële crisis zijn de spelregels voor financiering grondig veranderd. Waar de keuze voor kredietnemers vroeger zeer beperkt was, zijn er nu meer dan 100 partijen actief in de Mid Market die bereid zijn als leverancier van krediet op te treden. Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden enorm. Maar met de toename van het aantal opties is de markt ondoorzichtig geworden en is het niet eenvoudig om de optimale financieringsoplossing te vinden.

Wij zijn adviseurs met een achtergrond in de bancaire sector. Wij hebben het netwerk in de financiële wereld en spreken de taal van de bankiers en alternatieve financiers, maar zijn onafhankelijk. Die kracht zetten we in om voor u het beste resultaat te krijgen: genoeg vreemd -, eigen – of hybride vermogen om uw plannen te realiseren tegen de beste voorwaarden: altijd vanuit uw belang. Wij kunnen u nauw betrekken bij dit proces, maar ook volledig ontzorgen. Wij zorgen er in ieder geval voor dat u de beste oplossing krijgt die u en uw strategie maximaal ondersteunt.

RESTRUCTURING

Als uw bedrijf in (financiële) problemen raakt, is het zaak grip op de situatie te krijgen. De snelheid waarmee u hierin slaagt, zal mede bepalen welke mogelijkheden u heeft om samen met uw stakeholders tot oplossingen te komen. Het op de juiste manier en juiste moment meenemen van deze stakeholders is hierbij essentieel.

Wij helpen u om uw meest prangende vragen te beantwoorden. Hoeveel tijd hebben we om tot een oplossing te komen? Hoe communiceren we met financiers? Hoe komen we tot een structureel verbeterplan en wat betekent dit voor onze financieringsbehoefte? Hoe moet ‘plan B’ eruitzien? Met pragmatische en realistische plannen, onderhandelingen met stakeholders en praktische ondersteuning bij de herstructurering helpen wij u vanuit onze ruime ervaring met complexe crisissituaties van probleemanalyse tot oplossing.

Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in het adviseren en ondersteunen van zowel bedrijven in financiële moeilijkheden als de financiers en andere stakeholders van deze bedrijven.

INSOLVENTIE

Op het moment dat u met betalingsproblemen te maken krijgt, is het verstandig tijdig contact met ons op te nemen. Het is namelijk belangrijk voor u om op tijd te weten wat mogelijk en wat niet mogelijk is om een faillissement te voorkomen. 

Zeker als een bedrijf betalingsproblemen heeft ontstaat het risico dat de bestuurder in bepaalde situaties persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. Het is dus zaak te weten welke handelingen wel en welke niet mogen worden verricht. Samen met de financiële deskundige van uw bedrijf, bijvoorbeeld de accountant, gaan we werken aan een oplossing.

Voor specifieke vragen of situaties zorgen we ervoor dat we de juiste juridische ondersteuning kunnen bieden. Denk daarbij aan:

  • Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
  • (Onderhandse) schuldenregeling met crediteuren
  • Herstructurering, (her)financiering en/of bedrijfssanering
  • Begeleiding bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement
  • Acquisities en desinvesteringen bij insolventie
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana
  • Crediteurenakkoord of dwangakkoord
  • WHOA