CONFLICTEN

Conflicten zijn zo oud als de mensheid zelf en worden sinds mensenheugenis geassocieerd met bedreiging. Dat is niet verwonderlijk, omdat onze maatschappij volledig is ingericht op het creëren van tegenstellingen.

Conflictologie als wetenschap gaat ervan uit dat veel conflicten een weerspiegeling zijn van een (inter) persoonlijk probleem en dat mensen regelmatig in conflicten verstrikt raken en dat daarvan andere problemen het gevolg zijn. Vaak betreffen dit strategisch onjuiste beslissingen die de continuïteit van een onderneming of instelling bedreigen.

Als conflictloog bekijk ik zakelijke en (inter) persoonlijke problemen integraal. Daarom mag conflictologie niet worden verward met mediation en omvat het ook het oplossen van andere problemen en adviseer ik bij vastgelopen onderhandelingen, noodzakelijke reorganisaties en bij (dreigend) faillissement.

LEGAL

Op het moment dat u met betalingsproblemen te maken krijgt, is het verstandig tijdig contact met ons op te nemen. Het is namelijk belangrijk voor u om op tijd te weten wat mogelijk en wat niet mogelijk is om een faillissement te voorkomen. 

Zeker als een bedrijf betalingsproblemen heeft ontstaat het risico dat de bestuurder in bepaalde situaties persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. Het is dus zaak te weten welke handelingen wel en welke niet mogen worden verricht. Samen met de financiële deskundige van uw bedrijf, bijvoorbeeld de accountant, gaan we werken aan een oplossing.

Voor specifieke vragen of situaties zorgen we ervoor dat we de juiste juridische ondersteuning kunnen bieden. Denk daarbij aan:

  • Risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden
  • (Onderhandse) schuldenregeling met crediteuren
  • Herstructurering, (her)financiering en/of bedrijfssanering
  • Begeleiding bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement
  • Acquisities en desinvesteringen bij insolventie
  • Bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana
  • Crediteurenakkoord of dwangakkoord
  • WHOA