• U kunt bij ons terecht voor conflictmanagement of bijzonder onderzoek

Conflictmanagement en Bijzonder Onderzoek

Conflicten tussen aandeelhouders, directies, commissarissen, toezichthouders en binnen familie’s kunnen een bedrijf verlammen. Ook conflicten met de overheid, fiscus, curatoren e.a. zijn een bedreiging voor continuïteit.

Wij zijn in staat de harmonie te herstellen en ervoor te zorgen dat aanvankelijke bedreigingen worden omgezet in nieuwe kansen.

De veranderende (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van financiële instellingen (met name banken) en de opmars van andere financiers draagt ertoe bij dat er vaker conflicten ontstaan tussen cliënten en deze financiële instellingen (en vise versa). Wij kennen deze sector door en door en kunnen verstoorde relaties harmoniseren en daardoor juridische procedures voorkomen.

Door het veranderende landschap krijgen retail- en franchiseorganisaties steeds vaker te maken met activistische ondernemers.

Dit, in combinatie met gewijzigd consumentengedrag, heeft ook haar weerslag op de belangen van onroerend goed eigenaren.

Als expert in deze sector beschikken wij over de vaardigheid om alle belangen te synchroniseren.

Dossiers van meer technische aard verdienen de voorkeur om door de arbitragecommissies en andere Tuchtcolleges te worden beoordeeld. Er is een andere groep van zaken waar geschillen over bestaan, die het beste tot haar recht komen als deze worden beoordeeld door een commissie van deskundigen. We spreken dan over een onafhankelijke onderzoekscommissie, die de problematiek analyseert, inventariseert en van daaruit aan de betrokken partijen een advies geeft over een oplossing / oplossingen.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie fungeert het meest optimaal als:

  • Er grotere belangen op het spel staan;
  • Een dossier een maatschappelijke impact heeft;
  • Een dossier politiek beladen is;
  • Een dossier publicitair gevoelig is;
  • Een dossier uiterst  complex van aard is.