Cases


conflict tussen aandeelhouders

de aanpak


Ik heb dit hele probleem op de mijn eigen wijze opgelost. Met de bank zijn harde herstelafspraken gemaakt en ook de afspraak dat als de ultieme kans zich voordoet, Robert zijn hele bedrijf gaat verkopen. Tot dat moment blijft de bank financieren en is bereid om een afkoopsom aan de fiscus te financieren. Dat schept tenminste ruimte en lucht. Het conflict met de belastingdienst is opgelost door de helft te betalen tot finale kwijting en deze afkoopsom is door de bank gefinancierd.

het resultaat


Ik zie het ongeloof van Robert nog steeds toen er binnen 43 minuten overeenstemming was met de fiscus en een week later ook het conflict met de bank was beeindigd. Het grootste compliment dat Robert mij gaf was zijn opmerking: “man, jij kan toveren”.

Conflict tussen twee statutair directeuren en de bank

Conflict tussen een curator en een schuldeiser

Conflict met bank en belastingdienst